Indlevering af udvalgte kunstværker

Tilmeld dit portræt

Indleveringen af de udvalgte portrætter til Portræt NU! 2023 vil finde sted i starten af februar 2023. Kunstnere, der skal indlevere værker til anden vurdering, får direkte besked.

Den præcise indleveringsperiode vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt. Det er vigtigt at tjekke hos den ansvarlige kontaktperson på indleveringsstedet, inden du sender portrættet.

I forbindelse med tilmeldingen tildeles hvert kunstværk et ID-nummer. Det er vigtigt at gemme dette ID-nummer under hele konkurrencen.

En sagkyndig jury vurderer kunstværkerne på Frederiksborg Slot i marts 2023. Alle kunstværker vil blive betragtet og vurderet anonymt, og juryen vil henvise til ID-numrene.

Retningslinjer for indlevering

Kunstværket skal pakkes forsvarligt til transport. Alle kunstværker, der indleveres til de forskellige indleveringssteder, vil blive transporteret til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg med særtransport. Undgå så vidt muligt tunge kasser.

Transportomkostninger fra indleveringsstederne til Frederiksborg Slot og retur bliver dækket af museet. Kunstneren skal dog selv stå for indlevering til og afhentning fra indleveringsstedet. Det gælder også personlige indleveringer på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. BEMÆRK: Det er op til kunstneren selv at forsikre kunstværket under transporten, konkurrencen og udstillingen.

Kunstværket skal indleveres med synligt ID-nummer. På malerier, grafiske værker med videre placeres ID-nummeret på bagsiden. Videoer sendes som vedhæftet fil i en mail til portraet@dnm.dk Skriv ID-nummeret i emnefeltet.

Juryen udvælger de portrætter, der bliver udstillet på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg fra maj 2023. Kunstværker, der ikke indgår i udstillingen, returneres til indleveringsstederne, hvor kunstnerne skal afhente deres værker inden en bestemt dato, der vil blive meldt ud senere.

Ved spørgsmål eller for yderligere oplysninger kontakt da museet på portraet@dnm.dk.