Retningslinjer

Carlsbergfondets Portrætpris uddeles til vinderne af den nordiske portrætkonkurrence, der arrangeres af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Retningslinjer for konkurrencen

Konkurrencen har til hensigt at stimulere interessen for portrætter blandt kunstnere og i offentligheden. Konkurrencen henvender sig til alle kunstnere i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Ålandsøerne, Grønland, Færøerne og Island.

En international jury udvælger konkurrencens vindere, og de kunstnere, der vil indgå i Portræt Nu!-udstillingen.

Bedømmelsen af værker forløber i to faser: Juryen foretager en præselektion baseret på de fotos, som kunstnerne uploader ved tilmelding. De udvalgte kunstnere vil få direkte besked. Blandt de indleverede udvalgte kunstværker udvælges de bedste, som vil indgå i udstillingen Portræt NU! 2021.

Udstillingen vil blive vist på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg fra maj 2021.

Regler

Ved et portræt forstås en gengivelse af en bestemt person. Det behøver ikke at være en naturalistisk gengivelse, men skal søge at karakterisere personen som individ. Midlerne til denne gengivelse er kunstnernes frie valg. Værket skal være baseret på mindst én session ansigt til ansigt med den portrætterede.

Hver kunstner kan tilmelde ét portræt til konkurrencen. Et portræt kan bestå af en serie af værker, så længe serien har et tema og at serien samlet ikke overskrider de fastsatte retningslinjer for mål og vægt. Undgå indramning med glas. Benyt i stedet plexiglas. Video- DVD-værker skal indsendes på disc og kunne afspilles direkte på PC og DVD-afspiller.

Restriktioner

Der er følgende restriktioner for tilmeldte værker til Portræt NU! 2021

  • Værket samlede størrelse må for todimensionelle værker ikke overstige 2,0 x 2,0 x 0,25 meter, for tredimensionelle værkers vedkommende 1,0 x 1,0 x 1,75.
  • Værker på over 50 kg accepterres ikke.
  • Værker med organiske materialer med kort levetid kan ikke modtages.
  • Værker udført før 1. januar 2019 accepteres ikke.
  • Ansatte ved det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg kan ikke deltage.

Tilmelding

Tilmelding for nordiske kunstnere åbner 1. juni 2020 og lukker 3. januar 2021, kl. 23.59. Man tilmelder sig her på hjemmesiden ved udfylde en tilmeldingsblanket og uploader et elektronisk fotografi af værket.

ID-nummer

Ved tilmeldingen får hvert værk et unikt ID-nummer, som kunstnerne modtager i en bekræftelsesmail. ID-nummeret skal bruges som reference og opbevares af kunstneren. Samme ID-nummer vil følge værket i jury-fasen, hvor kunstnerens navn er anonymiseret for juryens medlemmer. Videokunst tilmeldes også på hjemmesiden, men herefter sendes 5 discs til Det Nationalhistoriske Museum med tydeligt påskrevet ID-nummer.