Retningslinjer og regler

Carlsbergfondets Portrætpris uddeles til vinderne af den nordiske portrætkonkurrence, der arrangeres af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Retningslinjer for konkurrencen

Konkurrencen har til hensigt at stimulere interessen for portrættet blandt kunstnere og i offentligheden. Konkurrencen henvender sig til alle kunstnere i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Ålandsøerne, Grønland, Færøerne og Island.

En international sagkyndig jury udvælger konkurrencens prisvindere, og de værker, der vil indgå i Portræt NU! 2023-udstillingen.

Vurderingen af værkerne forløber i to faser: Juryen foretager en præselektion baseret på de fotos, som kunstnerne uploader ved tilmelding. De udvalgte kunstværker indleveres til Det Nationalhistoriske Museum, hvor den endelige vurdering finder sted. Kunstnerne bag de udvalgte værker får direkte besked.

Udstillingen vil blive vist på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg fra maj 2023.

Regler

Ved et portræt forstås en gengivelse af en bestemt person. Det behøver ikke at være en naturalistisk gengivelse, men portrættet skal søge at karakterisere personen. Midlerne til denne gengivelse er kunstnernes frie valg. Værket skal være baseret på mindst én session ansigt til ansigt med den portrætterede.

Hver kunstner kan tilmelde ét portræt til konkurrencen. Et portræt kan bestå af en serie af værker, så længe serien har et tema og at serien samlet ikke overskrider de fastsatte retningslinjer for mål og vægt. Undgå indramning med glas. Benyt i stedet plexiglas. Videokunst tilmeldes også her på hjemmesiden, hvor der indsættes et direkte link til videoen i kommentarfeltet.

Restriktioner

Der er følgende restriktioner for tilmeldte værker til Portræt NU! 2023

  • Værkets samlede størrelse må for todimensionelle værker ikke overstige 2,0 x 2,0 x 0,25 meter, for tredimensionelle værkers vedkommende 1,0 x 1,0 x 1,75 meter.
  • Værker på over 50 kg accepteres ikke.
  • Portrætter, der består af en serie af værker, må ikke overskride de ovenstående regler for mål og vægt. Ved tilmelding skal fotografiet af serien uploades som én samlet fil.
  • Værker med organiske materialer med kort levetid kan ikke modtages.
  • Værker udført før 1. januar 2021 accepteres ikke.
  • Ansatte ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg kan ikke deltage.

Tilmelding

Tilmelding for nordiske kunstnere åbner 1. juli 2022 og lukker 19. januar 2023 kl. 23.59. Man tilmelder sig her på hjemmesiden ved at udfylde en tilmeldingsblanket og uploade et digitalt fotografi af værket.

ID-nummer

Ved tilmeldingen får hvert værk et unikt ID-nummer, som kunstnerne modtager i en bekræftelsesmail. ID-nummeret skal bruges som reference og opbevares af kunstneren. Det er vigtigt at gemme dette ID-nummer under hele konkurrencen. Samme ID-nummer vil følge værket i jury-fasen, hvor kunstnerens navn er anonymiseret for juryens medlemmer. Videokunst tilmeldes også på hjemmesiden og tildeles ligeledes et ID-nummer.

Foto af værket “Håb / Hope” af Nelli Lassen (DK), Lærred, olie, broderi / Canvas, oil, embroidery, Portært NU! 2023.